ES investicijos inovatyvių prognozavimo modelių kūrimui

UAB „Scorify“ kartu su partneriu UAB „Fintegry“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Scorify“ MTEP veiklų, reikalingų prognozavimo modelių sukūrimui, vykdymas“. Jo metu sukurti prognozavimo modeliai leis kreditoriams ir kitiems verslo subjektams prognozuoti savo klientų elgseną bei pagelbės priimant labiau pagrįstus verslo sprendimus.

Vykdant iš dalies ES finansuojamą projektą, siekiama išplėsti UAB „Scorify“ bei jos partnerių teikiamų paslaugų įvairovę ir pasiūlyti klientams produktus, atitinkančius finansinių ir kitų paslaugų vartotojų poreikius. Planuojami sukurti produktai yra unikalūs ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos valstybių.

Įgyvendinus projektą, UAB “Scorify” ir partneris, naudodamiesi sukurtais produktais, teiks kredito rizikos ir finansų tvarumo vertinimo paslaugas verslo įmonėms ir organizacijoms, viešosioms įstaigoms, valstybės įmonėms ir įstaigoms, fiziniams asmenims Lietuvoje bei užsienio šalyse.

Projektas įgyvendinamas pagal ES investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Projektui įgyvendinti UAB „Scorify“ kartu su partneriu skiriama iki 880 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto biudžete nustatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1,235 mln. Eur.

Bendra projekto trukmė yra treji metai. Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. balandį, o jį planuojama pabaigti 2022 m. vasarį.