ES investicijos padeda kurti inovatyvius prognozavimo modelius

Kredito biuras „Creditinfo“ kartu su partneriais UAB „Fintegry“ ir UAB „Scorify“ įgyvendina naują iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Creditinfo Lietuva“ mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos, reikalingos naujų modelių sukūrimui“. Jo metu sukurti prognozavimo modeliai leis įmonėms ir organizacijoms prognozuoti savo klientų elgseną bei pagelbės priimant labiau pagrįstus verslo sprendimus.

UAB „Creditinfo Lietuva” projektą vykdo pasitelkdama dviejų partnerių išteklius ir kompetencijas. UAB „Scorify“ yra duomenų analizės ir prognozavimo technologijų kompanija, o UAB „Fintegry“ kuria IT sprendimus šiuolaikiniam verslui. Kredito biuras taiko atvirų duomenų politiką, suteikdama partneriams galimybę naudotis UAB „Creditinfo Lietuva“ turimais duomenimis, teikiant kredito rizikos valdymo prognozavimo ir modeliavimo paslaugas. Pats kredito biuras siekia koncentruotis į duomenų gavimą, sudėtingų nuosavų kredito rizikos prognozavimo ir modeliavimo paslaugų kūrimą, vystant inovatyvius produktus ir kuriant novatoriškus sprendimus.

Vykdant iš dalies ES finansuojamą projektą, siekiama išplėsti UAB „Creditinfo Lietuva“ bei jos partnerių teikiamų paslaugų spektrą ir pasiūlyti klientams ženkliai didesnį skaičių aukštos kokybės kredito rizikos vertinimo, prognozavimo ir valdymo paslaugų.

Įgyvendinus projektą, kredito biuras ir partneriai, naudodamiesi sukurtais produktais, teiks kredito rizikos ir finansų tvarumo vertinimo paslaugas verslo įmonėms ir organizacijoms, viešosioms įstaigoms, valstybės įmonėms Lietuvoje bei užsienio šalyse.

Projektas įgyvendinamas pagal ES investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Projektui įgyvendinti kredito biurui kartu su partneriais skiriama iki 1,044 mln EUR iš Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto biudžete nustatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1,658 mln EUR.  

Projekto trukmė yra treji metai – jo veiklų įgyvendinimas prasidėjo 2019 m. vasarį, o pabaiga planuojama 2022 m. vasarį.