ES finansuoja „Scorify“ ir „Fintegry“ kuriamus inovatyvius bankų išrašų analitikos įrankius

UAB „Scorify“ kartu su partneriu UAB „Fintegry“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą „UAB “Scorify” MTEP veiklų, reikalingų dirbtiniu intelektu paremtų modelių sukūrimui, vykdymas“. Projekto metu bus  sukurti trys pažangūs dirbtiniu intelektu pagrįsti bankinių išrašų analizės įrankiai.

Du analizės įrankiai – mažų ir vidutinių įmonių kredito rizikos vertinimas bei SVV įmonių finansinių rodiklių prognozavimas pagal banko išrašus – tai visiškai nauji, inovatyvūs būdai vertinti SVV segmento riziką ir prognozuoti įmonių finansinius rodiklius. Šiuo metu rinkoje nėra įmonių rizikos vertinimo įrankių, kurie analizuotų bankinius išrašus pasitelkdami dirbtinį intelektą, o finansų analizės įrankiai koncentruoti į esamų rodiklių analizę, tačiau ne į būsimus, prognozuojamus rodiklius.

Galimybė prognozuoti savo finansinius rodiklius gali suteikti įmonėms vertingų įžvalgų apie atskirų  jos veiklos sričių efektyvumą, taip pat planuojant plėtrą, valdant rizikas, peržiūrint bendradarbiavimo režimą su partneriais.

Trečiasis priemonės „Eksperimentas“ finansuojamas įrankis, kurį kurs „Scorify“ ir „Fintegry“ – fizinių ir juridinių asmenų bankinių išrašų kategorizavimo algoritmų kūrimo sistema, o šie algoritmai leistų ateityje kurti konkrečius finansinio raštingumo, kredito rizikos prognozavimo bei kitus analitinius įrankius. Pati sistema bus sudaryta iš penkių modulių, tad pritaikoma individualiems poreikiams bei skirtingoms šalių ir bankų sistemoms.

Projekto biudžetas 1,6 mln. Eur. – 1,2 mln. Eur skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal  ES investicijų programos priemonę „Eksperimentas“, pačios bendrovės į projektą investuoja 450 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

Bendra projekto trukmė yra treji metai. Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. rugpjūtį, o jį planuojama pabaigti 2023 m. rugpjūčio mėn.