Įmonės teikia finansines ataskaitas: ryškėja ypač dideli rezultatų skirtumai

2021 m. gegužės 19 d.

Iki metinių finansinių ataskaitų pateikimo termino likus dviems savaitėms, iki šiol savo finansines ataskaitas už 2020 m. palyginti su pernai metais yra pateikę 35 proc. įmonių – šių įmonių pajamos augo 4,17 proc. Didžiausių įmonių finansų apžvalga atskleidžia ypač didelius pajamų skirtumus net ir tuose pačiuose veiklos sektoriuose,  rodo duomenų analitikos bendrovės „Scorify“ metinių finansinių ataskaitų apžvalga.

Pagal pateiktas finansines ataskaitas, 43 proc. įmonių pajamos per metus augo, 41 proc. – mažėjo. Pajamų augimą demonstruoja visi sektoriai – sparčiausiai jos augo transporto (14 proc.), finansų paslaugų (6,8 proc.) bei žemės ūkio sektoriuje dirbančiose įmonėse (5,6 proc.). 

Pasak „Scorify“ vadovo Žilvino Mileriaus, tikėtina, kad finansines ataskaitas iki šiol vis dar pateikia sėkmingai metus užbaigusios įmonės, nes pvz., transporto įmonės ataskaitose deklaravo bendrą 14 proc. pajamų augimą 2020 metais, nors statistikos departamento duomenys rodo, kad šio sektoriaus pajamos pernai metais sumažėjo 5 proc. „Ataskaitos atskleidžia, kad stipriai pandemijos smarkiai paveiktuose ekonomikos sektoriuose pernai metais susiformavo dviejų greičių verslai – arba įmonės sėkmingai augo, arba nespėjo įkinkyti pandemijos savo verslo tikslams pasiekti, ir patyrė nuostolį. Tą patvirtina ir 100 didžiausių įmonių, jau pateikusių 2020 m. finansines ataskaitas, analizė“, – sako Ž.Milerius.

Didžiosios įmonės ir sparčiai augo, ir sparčiai krito

Vertinant šiuo metu jau pateikusių šimto didžiausių įmonių ataskaitas, 66 įmonių pajamos pernai metais augo, o 34 mažėjo. Šio sąrašo įmonių pajamos 2020 m. augo 5,79 proc.

Sąraše esančių didžiausių paslaugų įmonių vidutinis pajamų augimas siekia 30 proc., mažmeninės prekybos – apie 10 proc.,

„Didžiųjų įmonių, pateikusių metines finansines ataskaitas, sąrašo apžvalga taip pat atskleidžia įmonių veiklos ekstremumus – statybų įmonės arba augo dviženkliais dydžiais, arba tokiais pat dydžiais susitraukė. Mažmeninės prekybos įmonės patyrė ir dviženklių augimų, ir fiksavo nuostolį, – komentuoja Ž.Milerius. – Iki pandemijos tuose pačiuose sektoriuose dirbančių įmonių rezultatuose buvo galima išskaityti gan aiškią tendenciją, tokie rezultatų ekstremumai būdavo reti, o dviženklis augimas būdavo fiksuojamas aiškius pokyčius patyrusiose įmonėse. Šiais metais bendrą tendenciją išvesti yra gan sudėtinga, tad 2020 m. neabejoju į istoriją įeis kaip finansinių ekstremumų metai“

2019 metų finansines ataskaitas yra pateikę 95 tūkst. įmonių, o 2020 m. – 33,4 tūkst. įmonių