Finansinių ataskaitų nepateikusių įmonių kreditavimo galimybės gali prastėti

2022 m. gegužės 30 d.

Likus dviem dienom iki finansinių ataskaitų pateikimo Registrų centrui termino, jas yra pateikę tik per 50 tūkst. įmonių – apie pusė pernai ataskaitas pateikusių įmonių. Kredito reitingų ir duomenų analitikos bendrovė „Scorify“ įspėja, kad nepateikusioms finansinių ataskaitų nuo birželio 15 d. stabdys kredito reitingo skaičiavimą, o tai gali neigiamai paveikti jų kreditavimo galimybes ir sąlygas.

„Scorify“ analizė rodo, kad palyginti su pernai daugiausiai ataskaitų yra pateikę finansų, draudimo, IT, ryšių įmonės, taip pat pažangiai savo ataskaitas teikia sveikatos priežiūros įstaigos bei profesine, moksline ar technine veikla užsiimančios bendrovės. Lėčiausiai ataskaitas teikia apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų įmonės, taip pat švietimo įstaigos.

“Finansinės atskaitomybės dokumentai, kiekvienais metais pateikiami Registrų centrui, yra labai svarbus įmonės vertinimo elementas, skaičiuojant konkrečios įmonės kredito reitingą, o nuo jo, kaip rodo Lietuvos banko tyrimas, priklauso skolinimosi kaina , – sako “Scorify” vadovas Andrius Bogdanovičius. – Pernai augusios ir demonstruojančios gerus finansinius rezultatus, savo kredito reitingą galėtų pasigerinti, taip sustiprinti partnerių pasitikėjimą jų veikla bei gauti geresnes finansavimo sąlygas. Kredito reitingų skaičiavimų nestabdome iš karto, o nuo birželio 15 d., kadangi neretai finansinės ataskaitos pateikiamos pavėluotai dėl techninių priežasčių, ilgiau vykstančių auditų“.

Naujausias Lietuvos bankas tyrimas, analizuojantis paskolų augimo tendencijas ir maržos dydį Lietuvoje pagal anksčiau išduotų paskolų duomenis ir „Scorify“ sukurtą kredito rizikos reitingo modelį nustatė, kad paskolos marža labiausiai priklauso ir nuo įmonės kredito reitingo.

Per metus daugiau nei pusės Lietuvos įmonių rizika sumažėjo. Kas antra Lietuvos įmonė šiuo metu yra žemos rizikos, palyginti su 43 proc. pernai metais, o aukštos rizikos įmonių dalis sumažėjo nuo 15 proc. iki 10 proc. Rizikingiausias šiuo metu yra statybų sektorius su 27 proc. aukštos rizikos įmonių dalimi, toliau rikiuojasi maitinimo ir apgyvenimo sektorius – 19 proc. įmonių yra aukštos rizikos, taip pat apdirbamosios gamybos įmonės su 13 proc. aukštos rizikos įmonių dalimi.

Pajamos augo 21 proc.

Finansinių rezultatų apžvalga rodo, kad palyginti su 2020 m., ataskaitas pateikusių įmonių pajamos pernai augo 21 proc. iki 66 mlrd. Eur, o pelnas – 18 proc. iki 4,4 mlrd.  Eur.

Beveik keturis kartus pajamas augino finansų ir draudimo sektoriaus įmonės, du kartus – nekilnojamojo turto operacijas atliekančios bendrovės, energetikos sektoriaus pajamos didėjo 50 proc. Mažiausiai pajamos augo statybų sektoriuje bei profesine, moksline ir technine veikla užsiimančiose įmonėse – 9 proc., IT ir ryšių bendrovėse – 12 proc.

Apgyvendinimo sektorius po nuostolingų 2020 m., pernai uždirbo 8,6 mln. Eur pelno. Beveik du kartus iki 305 mln. Eur pelnas augo finansų ir draudimo įmonėse. Tiek pat kartų pelningumą – iki 35 mln. Eur didino menines, pramogines bei poilsio organizavimo paslaugas teikiančios įmonės, iki 25 mln. – Eur atliekų tvarkymo sektorius.

Administracinės ir aptarnavimo veiklas vykdančių įmonių pelnas sumažėjo 8 proc., taip pat pelnas mažėjo prekybos sektoriuje bei energetikos įmonėse.