Bankų išrašų analitika – tikslesnei įmonės ligų diagnozei

Žilvinas Milerius
„Scorify“ direktorius
2020 m. rugpjūčio 4 d. 

Prieigos prie viešųjų registrų duomenų atvėrimas sukūrė naują erą įmonių rizikos vertinime – daugiau įmonių gavo priėjimą prie kreditavimo, labiau pažino savo finansus, viešumas privertė labiau rūpintis savo įsipareigojimais ir laikytis finansinės drausmės – tiek apmokant sąskaitas tiekėjams, tiek mokant mokesčius. Tačiau šiuo metu turimi ir plėtojami įrankiai įmonių riziką prognozuoja iš dalies – didžiausią postūmį tikslesniam rizikos prognozavimui, o tai reiškia, geresnei prieigai prie kreditavimo, lankstesnių partnerysčių ir tvaresnio verslo plėtros, gali suteikti banko išrašų analitika.

Nors dar 2015 m. užsienio spaudoje buvo prognozuojama, kad Mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2) pakeis Europos sąjungos finansų rinką ir kokią revoliuciją joje ji sukels, ypač kalbant apie sąskaitos informacijos paslaugas, tačiau šiandien aišku, kad atviros bankininkystės priemonės įmonių rizikų vertinimui kol kas yra įstrigę tiek ir dėl technologinių, tiek ir dėl įvairių mitų bei baimių – beje, labai panašių prieš viešųjų registrų atvėrimą.

Banko išrašų kategorizavimą ir analitiką įmonių rizikos vertinimo srityje galima pavadinti revoliuciniais, nes tokie duomenys iš principo įmonių būklės vertinimą ir veiklos prognozavimą pakeltų iki pageidaujamo tikslumo – tai kas gi trukdo tokių paslaugų plėtrai?

Pati įmonė turi prieigą prie visų savo sąskaitų išrašų, tačiau įmonės neturi įrankių sisteminei šios informacijos analizei ir prognozėms.  Reta įmonė pasitelkia ekspertus savo turimos informacijos analizei, o jei tai vykdoma, tai  analizavimas galimas tiktai rankiniu būdu ir darant ekspertines įžvalgas. Bankų išrašais kaip informacijos šaltiniu šiuo metu naudojasi išskirtinai bankai, kuriuose įmonės turi sąskaitas. Bankai šią informacija naudoja savo reikmėms, sujungdami ją su kitais turimais duomenimis apie įmonę. Tačiau kaip taisyklė, įmonės turi keletą sąskaitų įvairiuose bankuose – o tuomet net ir banko turima informacija yra nebepakankama išsamiai įmonės „diagnozei“.

Net ir nusprendus savo verslo procesuose aktyviai naudoti banko išrašo informaciją, susiduriama su realiomis tokio sumanymo realizavimo kliūtimis, apie kurias net nebuvo pagalvota. Nors banko sąskaitos išrašas žvelgiant iš vartotojo perspektyvos atrodo tvarkingas ir aiškus, tačiau tokios informacijos automatiškai nuskaityti, o juo labiau suklasifikuoti pagal vieningą sistemą nėra įmanoma. Tačiau šis trūkumas artimiausius metus turėtų būti įveiktas. „Scorify“ planuoja pateikti rinkai kategorizavimo sprendimą, kuris galės „perskaityti“ skirtingų bankų skirtingas sąskaitų eilutes.

Sukūrus technologiją, kuri kategorizuos ir analizuos tokius duomenis, atsiduriame prieš kitą trukdį – tam, kad bankų išrašuose esančią informaciją būtų galima išsamiai analizuoti, įmonės turi sutikti pateikti tokius duomenis analizei. Įmonės nenori atskleisti savo duomenų trečioms šalims dėl informacijos jautrumo, dalis įmonių nepasitiki savo partneriais, nemažai jų apskritai neturi supratimo, kad tokie įrankiai gali suteikti analizės ir įžvalgų pačios įmonės plėtrai. Dalis įmonių apskritai  priešinasis naujovėms ar naujoms technologijoms verslo analitikos srityje.

Nauda visapusiška

Bankų išrašai yra kaip įmonės kraujo mėginys, kuris yra naudingas ir daktarui, ir pacientui – tiek sveikam, tiek ir negaluojančiam. Pacientas gali sekti, ar neįsisuko pas patį kokia nors lėtinė verslo liga, o gydytojas atsižvelgdamas į kraujo tyrimą gali parinkti teisingus ir efektyvius vaistus ar maisto papildus. Kuo daugiau sveikų įmonių – tuo sveikesnė visa verslo ekosistema.

Pirmiausiai, tiksliau vertinama įmonių rizika skaidrina visos verslo sistemos finansus. Banko išrašais paremtas rizikos vertinimas ar rodiklių prognozavimas gali suteikti svarbių įžvalgų partneriams – klientams ir tiekėjams – apie esamą įmonės situaciją, o tai gali atverti daugiau kreditavimo galimybių arba padėti partneriams išvengti per aukštos kredituojamų klientų rizikos, paskatinti ieškoti kitų tinkamų sprendimų. Tai bet kokiu atveju reiškia spartesnę įmonių plėtrą ir mažesnius nuostolius.

Rizikos vertinimo ar finansinių rodiklių prognozavimo įrankiai, pagrįsti bankų išrašų analitika, būtų labai svarbūs esant trumpalaikiams ekonomikos sutrikimams. Covid krizė parodė, kad ilgalaikių duomenų gali neužtekti įvertinti tiek sektorių, tiek atskirų įmonių situaciją. Esamus įrankius reikia koreguoti ar kurti naujus, nes prognozavimas yra daugiau paremtas istorine finansine informacija, nei aktualia  įmonės „kraujotaka“. Banko išrašai yra kaip įmonės kraujotakos testas – gali leisti pamatuoti ir spaudimą, ir kraujo grupę ir dar sužinoti daug įvairios informacijos apie sveikatą, o tai, kaip parodė trijų mėnesių karantino patirtis, yra vienas iš labiausiai reikalingų įrankių, galinčių paskatinti greitesnius valstybės reguliavimo sprendimus.

Kategorizuotų įmonės sąskaitų išrašų analizė ypač naudinga pačiai įmonei – ji gali atskleisti daugybę iki šiol nepastebimos informacijos – ekspertinis vertinimas gali tik užčiuopti tam tikras tendencijas įmonės finansuose, tačiau didelių duomenų analizę geriausiai ir efektyviausiai galima atlikti pasitelkiant dirbtinį intelektą, kuris fiksuoja pokyčius, nukrypimus, ir gali tiksliau bei greičiau prognozuoti įmonės riziką ir ateities rodiklius. Tad pokytis, apie kurį mes kalbame būtų nuo fragmentuotų, vienos finansų institucijos turimų įmonės duomenų ekspertinio vertinimo iki apjungtos ir išsamios įvairių finansų institucijų turimų duomenų apie įmonę analizės pasitelkiant dirbinį intelektą.