ES investicijos modelių prototipų kūrimui

UAB „Scorify“ kartu su kredito biuru „Creditinfo“ ir UAB „Fintegry“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą. Jo metu sukurti modelių prototipai leis kreditoriams ir kitiems verslo subjektams prognozuoti savo klientų elgseną bei efektyvinti priimamus sprendimus.

Modelių kūrimui pasitelkiami pažangiausi didžiųjų duomenų (Big Data) analizės metodai – statistinė, ekonometrinė analizė, taip pat mašininio mokymosi (machine learning) algoritmai.

Finansų įstaigos, finansinių technologijų (fintech) įmonės, smulkaus bei vidutinio verslo įmonės – tai sektoriai, kuriuose klientų elgseną prognozuojantys modeliai galės būti efektyviai pritaikomi.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 934,8 tūkst. Eur, o bendra projekto biudžete nustatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų sumą siekia 1,32 mln. Eur. Šis projektas įgyvendinamas pagal ES investicijų skatinimo programos „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ ir finansuojamas iš  Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto trukmė yra dveji metai. Projektas pradėtas įgyvendinti 2016 m. balandį, o jį planuojama pabaigti 2018 m. balandį.