ES investicijos –  kredito rizikos vertinimo sprendimų inovacijoms

UAB „Scorify“, kartu su kredito biuru „Creditinfo“ ir UAB „Fintegry“ įgyvendina naują iš dalies ES lėšomis finansuojamą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą. Projekte numatyti sukurti modeliai išplės teikiamų paslaugų įvairovę ir apimtis, geriau tenkinant finansinių paslaugų vartotojų poreikius. Planuojami prognozavimo modeliai bus unikalūs ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos valstybių.

Naujomis paslaugomis naudosis visų pirma finansinės institucijos, taip pat kitų verslo sektorių įmonės, viešosios įstaigos, valstybinės organizacijos Lietuvoje bei užsienyje.

Projektas įgyvendinamas pagal ES investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1,71 mln. Eur. Projektui įgyvendinti skiriama iki 1,18 mln. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto trukmė yra dveji metai – jo veiklų įgyvendinimas startavo 2017 m. lapkritį, o pabaiga planuojama 2019 m. spalį.